Tất cả công nghệ có ở QNTECH

Tag Archives: nước ure

Madin Chem – đơn vị sản xuất dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel chất lượng

Bắt đầu từ ngày 01/01/2018, Chính phủ triển khai áp dụng qui chuẩn khí thải Euro 4 đối với ô tô mới. Chính sách này đã tạo ra nhu cầu sử dụng dung dịch xử lý khí thải DEF(Diesel Exhaust Fluid) đối với các phương tiện nhập khẩu hoặc sản xuất mới tại Việt Nam. […]

Dung dịch AdBlue là gì? Vì sao xe bạn cần dùng dung dịch Adblue?

Hành trang cho nghị định mới về khí thải euro 4 áp dụng cho 1/1/2018 Dung dịch AdBlue là gì? Vì sao xe bạn cần dùng dung dịch này? Công nghệ SCR và dung dịch AdBlue đang ngày càng xuất hiện trong các mẫu xe sử dụng cơ động diesel, công nghệ này giúp giảm […]

error: Content is protected !!
Liên hệ
MAP