XE TÉC XE BỒN

XE TÉC CHỞ XĂNG DẦU 2 CẦU 5 KHỐI (M3), 6 KHỐI TÉC DẦU 2 CẦU
Một số thông tin cơ bản Xe téc chở xăng dầu 2 cầu 5 khối (m3), ...
19/05/2016
XE TÉC CHỞ XĂNG DẦU DONGFENG 6 KHỐI (6M3)
Xe téc chở xăng dầu Dongfeng 6 khối (6m3) nhập khẩu với tổng tải trọng xe ...
19/05/2016
XE TÉC (BỒN) CHỞ XĂNG DẦU HOWO 11 KHỐI (11M3)
Một số thông tin cơ bản Xe téc (bồn) chở xăng dầu Howo 11 khối (11m3)
19/05/2016
XE TÉC CHỞ XĂNG DẦU HINO 6 KHỐI (6M3) WU342L
Xe téc chở xăng dầu Hino 6 khối (6m3) WU342L là dòng xe téc xe bồn ...
19/05/2016
XE TÉC CHỞ XĂNG DẦU 8 KHỐI DONGFENG 8M3
Một số thông tin cơ bản Xe téc chở xăng dầu 8 khối Dongfeng 8m3 bồn ...
19/05/2016
Xe téc chở xăng dầu Hino 11 khối (11m3) FG 8JJSB
Một số thông tin cơ bản Xe téc chở xăng dầu Hino 11 khối (11m3) FG ...
19/05/2016

Chat Live Facebook