XE CHỞ RÁC

XE CHỞ RÁC THACO TOWNER
XE CHỞ RÁC THACO TOWNER Mã sản phẩm: Thaco Towner 750A Nhóm: Xe Chở Rác Tải trọng hàng hóa ...
13/03/2017
XE CHỞ RÁC (HOOKLIFT) 12 KHỐI (M3) HYUNDAI HD170
Một số thông tin cơ bản Xe chở rác (Hooklift) 12 khối (m3) Hyundai HD170
19/06/2016
XE HOOKLIFT CHỞ RÁC THÙNG RỜI ISUZU 4 KHỐI 4M3
Xe hooklift chở rác thùng rời isuzu 4 khối với xe cơ cở là xe tải ...
19/06/2016
XE HOOKLIFT CHỞ RÁC THÙNG RỜI HINO WU342L 4 KHỐI (4M3)
Xe hooklift chở rác thùng rời Hino WU342L 4 khối (4m3) là dòng xe chuyên dụng ...
19/06/2016
XE CHỞ RÁC ( HOOKLIFT) THÙNG DỜI 2 – 2,5 KHỐI
Một số thông tin cơ bản Xe chở rác ( Hooklift) thùng dời 2 - 2,5 ...
19/06/2016
XE CHỞ RÁC (HOOKLIFT ) THACO OLIN 6 KHỐI, 10 KHỐI
Một số thông tin cơ bản Xe chở rác (Hooklift ) Thaco Olin 6 khối, 10 ...
19/06/2016

Chat Live Facebook