TIN MỚI NHẤT

Giá ôtô sau 2018 vẫn bằng 2015 theo cách tính thuế mới
Để tăng nguồn thu, Bộ Tài chính đề xuất thay đổi cách tính thuế với ôtô dưới 24 chỗ ngồi trở xuống, để đối phó với mức thuế xuất bắt đầu giảm từ 50% vào 2015 xuống 40% vào 2016, 30% vào 2017 và 0% vào 2018. Liên quan tới ...
POSTED ON:
14/10/2015
COMMENTS:
Mức thu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe ô tô
Mức thu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe ô tô Đối tượng bảo hiểm Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Phạm vi bảo hiểm BIC thay mặt cho chủ xe bồi thường cho các tổn ...
POSTED ON:
09/10/2015
COMMENTS:

Chat Live Facebook