All for Joomla All for Webmasters

Tag Archives: bê tông EDCC

Bê tông mới có khả năng chống chịu động đất 9 độ richter

Bê tông chống chịu động đất

Bê tông mới có khả năng chống chịu động đất 9 độ richter Vật liệu mới được gọi là vật liệu kết dính xi măng dạng dẻo sinh thái hay EDCC, chủ yếu bao gồm một số phụ phẩm như tro bay. Những thảm họa thiên nhiên gần đây như bão ở Caribbean, động đất […]

error: Content is protected !!
Liên hệ
MAP