XE CHỞ NHỰA ĐƯỜNG

XE PHUN TƯỚI NHỰA ĐƯỜNG DONGFENG 16M3 8X4
Xe phun tưới nhựa đường 16 khối dongfeng 16m3 là dòng xe được cấu tạo thành bởi ...
29/05/2016
XE PHUN TƯỚI NHỰA ĐƯỜNG 4,5 KHỐI DONGFENG
Một số thông tin cơ bản Xe phun tưới nhựa đường 4,5 khối Dongfeng
29/05/2016
XE CHỞ NHỰA ĐƯỜNG HOWO 17M3 4 CHÂN 8X4
Một số thông tin cơ bản Xe chở nhựa đường Howo 17 khối, 17m3 Howo 4 ...
29/05/2016
XE CHỞ NHỰA ĐƯỜNG LỎNG HYUNDAI 16M3 HD320
Một số thông tin cơ bản Xe chở nhựa đường lỏng Hyundai 16 khối, 16m3 Hyundai ...
29/05/2016
XE CHỞ NHỰA ĐƯỜNG 16 KHỐI DONGFENG
Một số thông tin cơ bản Xe chở nhựa đường 16 khối Dongfeng, 16m3 xitec chở ...
29/05/2016

Chat Live Facebook