XE CHUYÊN DỤNG KHÁC

XE CỨU HỘ GIAO THÔNG 8 TẤN DONGFENG GẮN CẨU LIỀN
Một số thông tin cơ bản Xe cứu hộ giao thông 8 tấn Dongfeng gắn cẩu ...
20/06/2016
XE CỨU HỘ GIAO THÔNG 3,5 TẤN SÀN TRƯỢT DONGFENG
Một số thông tin cơ bản Xe cứu hộ giao thông 3,5 tấn sàn trượt Dongfeng ...
20/06/2016
XE CỨU HỘ GIAO THÔNG DONGFENG GẮN CẨU XOAY 5 TẤN
Một số thông tin cơ bản Xe cứu hộ giao thông Dongfeng gắn cẩu xoay 5 ...
20/06/2016
XE CỨU HỘ GIAO THÔNG HOWO 4 CHÂN CẨU QUAY 30 TẤN
Một số thông tin cơ bản Xe cứu hộ giao thông Howo 4 chân cẩu quay ...
20/06/2016
XE CỨU HỘ GIAO THÔNG ISUZU CẨU LIỀN
Kính chào quý công ty, Kính chào Anh/Chị, Công ty Cổ Phần Ô Tô Chuyên Dùng Việt Nghĩa  xin ...
19/06/2016
XE CỨU HỘ GIAO THÔNG DONGFENG GẮN CẨU XOAY 3 TẤN
Kính chào quý công ty, Kính chào Anh/Chị, Công ty Cổ Phần Ô Tô Chuyên Dùng Việt Nghĩa  xin ...
19/06/2016

Chat Live Facebook